Galaktiset Supervallat

Sotala Force


Galaktinen (Kiero McLieron) Imperiumi


Az-Gagerothin Palvojat


Tuolinpalvojat


Zombotit


Timber Force


 

Keskinäiset suhteet:
 

Sotala Force KMcL Az-Gageroth Tuolinpalvojat Zombotit Timber Force
Sotala Force Avoin sota Kylmä rauha Suojelusopimus Kylmä rauha Sota
KMcL Avoin sota Kylmä rauha Kylmä rauha Sota Liittosopimus
Az-Gageroth Kylmä rauha Kylmä rauha Rauha Rauha Rauha
Tuolinpalvojat Suojelusopimus Kylmä rauha Rauha Rauha Kylmä rauha
Zombotit Kylmä rauha Sota Rauha Rauha Sota
Timber Force Sota Liittosopimus Rauha Kylmä rauha Sota

Selitteet:

    Avoin sota            Osapuolten välille on julistettu sota, jota käydään aktiivisesti. Osapuolet ottavat yhteen säännöllisin väliajoin.

    Sota                     Osapuolten välille on julistettu sota, mutta sitä ei käydä aktiivisesti. Osapuolet ottavat silloin tällöin yhteen.

    Kylmä rauha         Osapuolten välillä on virallisesti rauha, mutta molemmat osapuolet ovat epäluuloisia toisiaan kohtaan, ja
                                 osapuolten välillä käydään satunnaisia rajakahakoita.

    Rauha                   Osapuolten välit ovat rauhanomaiset.

    Liittosopimus         Osapuolet ovat solmineet keskenään liittosopimuksen, luvaten toisilleen yhteistyönsä sodassa. Osapuolet
                                 suorittavat usein yhteisiä hyökkäys- ja puolustustehtäviä, ja pitävät yllä samankaltaisia suhteita muihin
                                 supervaltoihin.

    Suojelusopimus     Vahvempi osapuolista on luvannut suojella heikompaa ulkoisia uhkia vastaan. Vahvemman osapuolen
                                 laivastot partioivat säännöllisesti heikomman rajamaailmoja.